Fragment

De korte inhoud van Orlando Paladino

  1. Fragmentenchevron right
  2. De korte inhoud van Orlando Paladino

Eerste bedrijf
We zijn in de bergen. De herderin Eurilla en haar vader Licone worden opgeschrikt door de komst van de brute ridder Rodomonte, die op zoek is naar Angelica en Medora. Eurilla vertelt dat Angelica en Medoro, hevig verliefd, hun heil hebben gezocht in een nabij gelegen kasteel. De brute ridder maakt zich nu bekend als Rodomonte, de koning van Barbaria. Hij is zelf ook verliefd op Angelica en wil haar beschermen tegen Orlando.
In een toren van haar kasteel beklaagt Angelica zich erover dat ze verborgen moet leven om aan Orlando’s razernij te ontsnappen. Ze roept de tovenares Alcina op, die haar bescherming aanbiedt. Medoro brengt het slechte nieuws dat Orlando en zijn schildknaap Pasquale gezien zijn in de buurt. Hij weet niet of ze moeten ontsnappen of blijven.
In een bos wordt Pasquale uitgedaagd door Rodomonte. Eurilla komt vertellen dat Orlando in de buurt is en op zoek is naar Rodomonte. Pasquale beklaagt zich bij Eurilla: zijn leven is hard, want er is een voortdurend gebrek aan liefde en voedsel.
In de kasteeltuin zweert Medoro trouw aan Angelica, maar vertelt haar tegelijkertijd dat hij haar tijdelijk zal verlaten. Dit alles omwille van haar veiligheid. Als ze weg zijn, verschijnt eindelijk de titelheld: Orlando ziet Medoro als enig obstakel in zijn razende liefde. Hij vervloekt zijn obsessie, die nog verder ontvlamd wordt als hij ziet dat Medoro Angelica’s naam in elke boom heeft gekrast. Hij verwoest de tuin.
De ruige Rodomonte is nog steeds op zoek naar Orlando en loopt hem net mis. Hij ondervraagt de herderin Eurilla: heeft zij Medoro misschien gezien?
Angelica vreest voor de toekomst van haar liefde; hoe heeft die zin onder deze omstandigheden? Pasquale en Eurilla waarschuwen haar voor de naderende Orlando. Rodomonte komt haar verdedigen en daarna verschijnt ook Medoro. Tovenares Alcina laat zich zien: ze spreekt de gelieven moed in en vertelt Rodomonte tegelijkertijd dat hij Orlando niet zal kunnen verslaan. Met het schuim op de lippen maakt Orlando zijn opwachting, maar door een toverspreuk van Alcina staat hij stokstijf stil. Hij wordt gevangen gezet in een ijzeren kooi.

Tweede bedrijf
Aan een opgesloten titelheld heb je niet veel, dus Orlando is bevrijd uit zijn kooi, maar niet van zijn razernij. Rodomonte denkt nog steeds dat hij de oplossing voor het probleem is en wil hem aanvallen, maar Eurilla komt met het nieuws dat Medoro en Angelica zijn gevlucht, dus Orlando gaat ervandoor.
Medoro zoekt zijn toevlucht bij de zee en is op aanraden van Eurilla in een grot gaan zitten. Hij vraagt Eurilla om aan Angelica te vertellen hoe ongelukkig hij is. Eurilla ontdekt nu zelf haar liefde voor Pasquale als ze hem uitnodigt mee te gaan naar een kasteel.
Angelica, alleen, is ontroostbaar. Als ze zichzelf in de zee wil storten, komt Alcina haar te hulp: ze wil de problemen van de gelieven oplossen. Met haar tovenarij brengt ze Angelica naar Medoro. Het tweetal zingt zijn liefde weer uit en gaat nu samen op zoek naar een schuilplaats, maar daar is dan ineens Orlando.  Alcina leidt hem af door twee zeemonsters te laten verschijnen, opdat Angelica en Medoro kunnen vluchten.
In het kasteel laten Pasquale en Eurilla andermaal merken hoe verliefd ze zijn. Rodomonte en Alcina voegen zich bij hen. Alcina nodigt allen uit naar haar magische grot.
Orlando en Pasquale arriveren als eerste in de grot van Alcina. Orlando vaart uit tegen Alcina, omdat die Medoro zou beschermen. Alcina laat Orlando door haar toverkracht verstenen. Ze oogst daarvoor de bewondering van Angelica, Medoro, Eurilla en Rodomonte, die allen in de grot verschijnen. Alcina maakt Orlando weer menselijk. Zijn woede is nog niet gekoeld en hij achtervolgt Alcina tot diep in de grot, die wordt afgesloten met een steen.

Derde bedrijf
We zijn in de Onderwereld, bij de rivier de Lethe, de rivier van de Vergetelheid, met daarachter de Elyseesche Velden. Charon, de veerman van de hel, waakt over de slapende Orlando. Alcina vraagt hem om Orlando’s waanzin weg te wassen met het water uit de vergetelheidsrivier. Orlando wordt verward wakker.
In het kasteel bespreken Eurilla en Pasquale hun huwelijk. Orlando onderbreekt hen: hij wil de hulp van zijn schildknaap. Angela wordt in een woud door wildemannen achtervolgd. Medoro komt haar verdedigen, maar raakt gewond. Intussen vechten Rodomonte en Orlando eindelijk hun duel uit.
In een hof dwaalt een lichtelijk waanzinnige Angelica, die gelooft dat Medoro dood is. Alcina laat haar weten dat dit niet zo is en dat hij genezen is van zijn verwondingen. Rodomonte en Orlando hebben hun conflict bijgelegd. Daar komt bij dat het water van de Lethe ervoor gezorgd heeft dat zowel de liefde voor Angelica als zijn haat jegens Medoro uit het brein van Orlando verdwenen zijn. Angelica en Medoro kunnen nu zonder vrees van hun liefde genieten, Pasquale en Eurilla zijn een koppeltje en Orlando kan op weg naar nieuwe daden.