Podium
NTR

Meer budget voor muziekonderwijs op Pabo's

  1. Klassiekchevron right
  2. Meer budget voor muziekonderwijs op Pabo's

Slechts 11% van de groepsleerkrachten op basisscholen voelt zich zeker genoeg om muziekonderwijs te geven. Oorzaak kan liggen in hun opleiding. Op pabo’s wordt vaak te weinig aandacht geschonken aan het vak muziek en dat geldt ook voor stagescholen waar de studenten terecht komen.

Daar komt binnenkort verandering in, tenminste, als het ligt aan de stichting Méér muziek in de klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Zij komen met een speciale regeling voor alle pabo’s in Nederland: de “Regeling Professionalisering muziekonderwijs Pabo”.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten pabo’s een samenwerking aangaan met een conservatorium én met een school in de eigen regio. Zo krijgt de lerarenopleiding de benodigde expertise en kunnen de plannen worden afgestemd met het basisonderwijs. Door de subsidieregeling kan het aantal uren muziekonderwijs op de pabo worden uitgebreid.

Ster advertentie
Ster advertentie