19:30 Hollandsche Nieuwe! After the darkness van The Hague String Trio (2)

Het Haagse Strijktrio presenteert een cd met 4 Joodse componisten die in de Holocaust omgebracht werden. Een overleefde wel, maar vluchtte en tenslotte te maken kreeg met de terreur van Stalin (Weinberg). Het Trio speelt zeer intens, en dat heeft deels te maken met het feit dat twee leden een Joodse achtergrond hebben, dat het muziek is die ze na aan het hart ligt, maar evenzogoed aan de kwaliteit van de muziek. Die is erg mooi. Een aantal composities is nota bene geschreven in Theresienstad, doorgangskamp, dat het westen een rad voor de ogen moest draaien.