Podium
NTR

Onderzoekers: organisatie en profilering Nederlandse Muziekprijs moet beter

foto: Freestock
  1. Klassiekchevron right
  2. Onderzoekers: organisatie en profilering Nederlandse Muziekprijs moet beter

De organisatie en profilering van de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste Nederlandse onderscheiding voor klassieke musici, moet beter. Dat staat in een onderzoeksrapport dat 10 november verscheen.

De Nederlandse Muziekprijs is een combinatie van een opleidingstraject en een prijs, toegekend namens de minister van Cultuur. Eind 2021 kwam in het nieuws dat een musicus die het traject had afgerond de prijs niet zou krijgen, omdat de jury de toekenning niet terecht vond. Dat was een uitzonderlijke en verrassende situatie, alhoewel deelnemers formeel geen garantie hebben dat ze de prijs zullen winnen. De betreffende musicus beklaagde zich ook over de neerbuigende manier waarop de afwijzing zou zijn meegedeeld.

Het Fonds Podiumkunsten - eindverantwoordelijk voor traject en prijs - besloot tot een onderzoek naar de organisatie en communicatie.

De onderzoekers concluderen nu dat er over het doel van de prijs verschillend wordt gedacht. De één ziet het als erkenning van toptalent, een ander vooral als ontwikkelingstraject. Conclusie is dat duidelijker moet worden (gemaakt) wat de opzet en het doel zijn en waaraan kandidaten moeten voldoen. Er moet ook meer aandacht komen voor de kwetsbare positie van musici die zich aanmelden. Ook de interne communicatie moet beter. Er wordt nu nog te veel mondeling uitgewisseld en te weinig vastgelegd.

In hoeverre de adviezen worden overgenomen, is aan het Fonds Podiumkunsten.

Ster advertentie
Ster advertentie