Diversiteit moet in de cultuursector vanzelfsprekend worden. Dat vinden de Nederlandse Unesco Commissie en de Rijkscultuurfondsen, de landelijke fondsen die subsidies verlenen voor kunst en cultuur. Bij muziek is dat het Fonds Podiumkunsten. 22 augustus presenteerden ze een gezamenlijk manifest in de NRC. Veel meer en veel meer verschillende mensen moeten de theater- en concertzalen en musea kunnen vinden. Ook de onderwerpen en achtergrond van de makers moet meer aansluiten bij de veranderende samenstelling van de bevolking. Het gaat over het bereiken van bijvoorbeeld mensen van verschillende culturele achtergrond en met verschillend inkomen.

Volgens Henriëtte Post, directeur van het Fonds Podiumkunsten, zijn er ook in de klassieke muziek al verschillende initiatieven…. zoals het project Oost West, Thuis Niet Best van het Nederlands Blazers Ensemble en de multiculturele concerten van het Amsterdamse Concertgebouw. Maar volgens de fondsen gaat het nog te veel over extra aandacht voor 'wat anders is'.

"Diversiteit kunst dwingen wij vanaf nu af met subsidie" is de kop in de NRC. Strengere subsidie-voorwaarden dus? Volgens Henriëtte Post is dat te kort door de bocht. Wel gaan de fondsen kritischer de subsidie-aanvragen beoordelen. En ze gaan actiever op zoek naar initiatieven die nog onvoldoende aandacht krijgen.

Lees hier de complete tekst van het plan