Podium

Onderzoek: Nederlandse musici creatiever, maar voelen ook flinke klap

NTR
foto: leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl
  1. Klassiekchevron right
  2. Onderzoek: Nederlandse musici creatiever, maar voelen ook flinke klap

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds heeft allerlei soorten musici in Nederland gevraagd naar de stand van zaken. De effecten van de coronapandemie doen zich gelden, maar al met al levert het voor veel muzikanten een gemengd beeld op.

Uit het onderzoek kwam een opvallend resultaat naar boven: één op de drie musici geeft aan dat de coronapandemie wel degelijk positieve effecten heeft gehad op de persoonlijke ontwikkeling. De musici hebben voornamelijk het gevoel creatiever te worden, dat geldt voor 40% van alle ondervraagden.

Daarentegen bevestigen de musici dat hun zichtbaarheid, inkomen en werk flink achteruit is gegaan. Maar een klein percentage zag een positief effect op die gebieden. Tot nieuwe kansen heeft de crisis dus niet geleid, in hun eigen ervaring.

De helft van de musici ziet zowel positieve als negatieve invloeden van de coronapandemie op hun functioneren. Maar voor 42% waren de afgelopen twee jaar een grote klap: zij zagen ook geen lichtpuntjes.

Verantwoording

Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) helpt muzikanten door instrumenten in bruikleen beschikbaar te stellen. Ze zijn echter ook breder geïnteresseerd in de ontwikkeling van musici in het werkveld.

256 musici beantwoordden de vragenlijst, waarvan de helft een instrument heeft in bruikleen van het Fonds. De andere helft maakt geen gebruik van hun diensten of heeft dat vroeger gedaan.
Freelance musici vormen de grootste groep in dit onderzoek, ongeveer de helft. Eén op de vijf is student aan een conservatorium. Circa een kwart is beroepsmusicus met een vaste aanstelling.

Ster advertentie
Ster advertentie