NTR Opera Live
NTR

Synopsis Reynaldo Hahn - L'Ile du reve

  1. Klassiekchevron right
  2. Synopsis Reynaldo Hahn - L'Ile du reve

L’Île du rêve is een korte opera op tekst van André Alexandre en Georges Hartmann, met muziek van Reynaldo Hahn.


Op het eiland Tahiti, in de negentiende eeuw.

Eerste bedrijf
We zijn aan de voet van een waterval, omgeven door donkere rotswanden en tropische planten.
Mahénu en haar vriendinnen baden zich en hebben plezier bij de Cascade de Fautaua. Ze spreken met elkaar over de aankomst van de Franse marineofficieren, voor wie die avond bij prinses Oréna een feest wordt georganiseerd. Het gesprek verstomt zodra een groep Chinese mannen op de dames afkomt, onder leiding van Tsen Lee. Tsen Lee is meteen onder de indruk van Mahénu. Hij geeft haar cadeautjes, om het hart van het meisje te veroveren, maar Mahénu gaat niet in op de avances van de Chinees. Ze lacht hem zelfs met haar vriendinnen samen uit.
Mahénu leert de Franse officier Georges de Kerven kennen. Ze verneemt van hem, dat hij de broer van de al gestorven zeeman Rouéri is, die met zijn geliefde Téria lang op het eiland woonde. Mahénu vertelt Georges dat Téria door de wouden van het eiland zwerft en om haar gestorven echtgenoot treurt. Georges de Kerven denkt met weemoed aan zijn broer en wordt door Mahénu en de meisjes getroost. Ze nemen hem op in hun gelederen en dopen hem Loti. Mahénu probeert nu zijn hart te winnen en inderdaad: de twee bekennen elkaar hun liefde.

Tweede bedrijf
In de hut van Mahénu’s adoptievader Taïrapa. Het is vroeg in de avond. Mahénu komtmet haar vriendinnen naar Taïrapa, een grijsaard met gebreken. Hij heeft niemand meer, behalve Mahénu. Hij leest de Bijbel, terwijl Tsen Lee op Mahénu wacht. Hij probeert namelijk alweer haar gunsten te winnen middels een geschenk. Mahénu wijst Tsen Lee andermaal af. Die wil zich wreken op de vriendinnen van Mahénu met hun hoongelach, maar hij trekt zich uiteindelijk toch gewoon terug.
Kort daarna duikt Loti op in de hut, gekleed in Tahitiaanse kleding, gevolgd door Téria. Ze ondekt in Loti’s gelaatstrekken overeenkomsten met die van zijn broer en barst in tranen uit. De officier kust Téria op het voorhoofd en vreest dan dat Mahénu jaloers zal zijn, maar ze bekent hem haar oprechte liefde.

Derde bedrijf
In de salon van prinses Oréna is een feest gaande. We bevinden ons in de tuin naast die salon. Gasten stromen samen voor een feest bij prinses Oréna. De officieren zijn niet in een goede stemming: ze zullen de volgende ochtend huiswaarts keren. Loti heeft dit voor zijn geliefde Mahénu verzwegen om haar hart niet te breken. Mahénu heft met haar vriendinnen een Tahitiaans gezang aan; de prinses wendt zich tot Loti, wetend dat hij van haar zal moeten scheiden. Loti klaagt zijn leed uit bij de prinses. De twee hebben niet door dat Mahénu naderbij komt en het gesprek afluistert. Ze voelt dat het vertrek van haar geliefde gelijk staat aan een zielendood. Loti verzekert haar van zijn liefde. Hij stelt voor dat ze meegaat naar Frankrijk. Mahénu stemt toe. Het tweetal spreekt af elkaar de volgende dag te ontmoeten. Loti trekt zich terug.
Oréna, die het gesprek gevolgd heeft, raadt Mahénu af om met Loti te vertrekken. Het zou immers haar ondergang betekenen als zij het eiland zou verlaten; ze moet bovendien voor Taïrapa zorgen. Mahénu geeft na enige tijd toe aan Oréna en ziet in dat een leven met de de man van wie ze houdt, slechts een droom voor haar zal blijven.

Ster advertentie
Ster advertentie