de 4Jaargetijden van Passaggio in het Groene Hart: Herenboeren

De Herenboeren die ik op mijn tocht door het Groene Hart ontmoet hebben het plan om ook in deze contreien een Herenboeren Coƶperatie op te richten (er zijn er al 9 in Nederland). 200 huishoudens nemen 1 boer in dienst om voor hen voedsel te produceren, lokaal en duurzaam