Gedicht: Hels sonnet, van Ilja Leonard Pfeijjfer

waarin het vluchtelingenkamp in Moria is platgebrand

Verlaten dwergenmijnen met de galm
van Mordor, oord, morbide als de dood
waar Abraham het offermes ontbloot,
Helleense gekte: zeg de naam en walm