60 jaar ZaterdagMatinee De meest memorabele concerten uit het omroeparchief

Meer informatie

19:05 Gedicht: Zomernacht van J.H. Leopold

Zachtkens daalde de avond; over de weiden,

Over de korenhalmen, die zich dommelend

Wiegelen, hangen witte, alles omhullende

                  Nevelsluiers.