Fragment

Gregoriaans voor de Adventstijd:

  1. Fragmentenchevron right
  2. Gregoriaans voor de Adventstijd:

Iedere Adventszondag: een Gregoriaanse hymne speciaal opgenomen voor Radio 4 door vocaal ensemble Wishful Singing.
Vandaag: Canite tuba in Sion’ (Hs. Utrecht 406, 15.v), afgewisseld met strofen uit ‘O Jhesu vvtvercoren Heer’ (Hs. ÖNB 12875, folio 11v & 12r., ca. 1480).

Het lied O Jhesu vvtvercoren Heer stamt uit de veertiende
eeuw en is afkomstig uit een Amsterdams vrouwenklooster. Wishful Singing
wisselt de verzen van dit lied af met het gezang Canite tuba. In de
Middeleeuwen was het zeer gebruikelijk om Latijnse gezangen af te wisselen met
verzen in de volkstaal.

Blaas de trompet in Zion,

want de dag van de Heer is nabij.

Kijk, Hij komt om ons te redden.

Hallelujah.

_________

Canite tuba in Sion,

quia prope est dies Domini.

Ecce veniet ad salvandum nos.

Alleluia.

O Jhesu vvtvercoren Heer

Na V verlanget my so seer

Myn hert end al myn synnen

Begheren V tontfaen

End al van groter mynnen

Die Ghy my hebt gedaen.

Canite tuba in Sion,

quia prope est dies Domini.

Ecce veniet ad salvandum nos.

Alleluia.

O Jhesulieff, alst V behaeght

Begheer ic tsyn mit vroechd gedaecht

Bi V myn troest van binnen

Myn bliiscap vreed tegaer

Myn hert dat quenlt van mynnen

Ic woud ic
bi V waer.

Canite tuba in Sion,

quia prope est dies Domini.

Ecce veniet ad salvandum nos.

Alleluia.