Fragment

Synopsis Die Teufel vaon Loudun

  1. Fragmentenchevron right
  2. Synopsis Die Teufel vaon Loudun

EERSTE BEDRIJF Zuster Jeanne, de moeder-overste van het Ursulinenklooster in Loudun, heeft nachtelijke visioenen waarin ze vader Grandier, de priester van de St. Peterskerk, ziet verschijnen in een kettersgewaad met een touw rond zijn nek, begeleid door twee bewakers. Dan volgt een tweede visioen, waarin Urbain Grandier in de armen ligt van een mooie vrouw. Deze visioenen brengen Jeanne ertoe haar kloosterzusters te vertellen dat ze bezeten zijn door de duivel. Intussen roddelen dorpelingen, zoals de apotheker en de chirurgijn over Grandier: hij heeft een verhouding met zowel de weduwe Ninon als met het meisje Philippe. Daar komt bij dat de populaire priester het bevel tegenhoudt om de stadswallen te vernietigen: een bevel dat uitgevaardigd is door de koning en kardinaal Richelieu en dat wordt ondersteund door de koninklijke gezant baron de Laubardemont. Zuster Jeanne heeft intussen haar gedachten opgebiecht aan pater Mignon. De eerste akte sluit af met het exorcisme van zuster Jeanne, zoals uitgevoerd door pater Barré, de duivelsuitdrijver. Barré weet aan Jeanne te ontlokken dat ze bezeten wordt door een duivel die toegang heeft gekregen door de tussenkomst van een zogenaamde vriend. Die vriend is Grandier.

TWEEDE BEDRIJF Het exorcisme van Jeanne wordt voortgezet: Barré wordt ditmaal geassisteerd door pater Mignon en pater Rangier. Hun pogingen om bij haar de duivel uit te drijven blijken onsuccesvol. Grandier ontkent intussen dat hij Jeanne ooit heeft gezien, en roept God aan om haar te helpen. Jeanne houdt echter vol dat hij de zusters Ursulinen heeft gedwongen om zwarte magie uit te oefenen. Philippe vertelt Grandier intussen dat ze zwanger is van hem. Jeanne en de zusters worden intussen onderworpen aan een publiek exorcisme in de kerk van St. Petrus. Grandier wordt gearresteerd als hij binnenkomt.

DERDE BEDRIJF Het laatste bedrijf vormt een duidelijke referentie naar de Kruisgang van Christus. Dat wil niet zeggen dat Urbain Grandier een goede christen is, maar in de maatschappij waarin hij leeft, is hij in moreel opzicht de meerdere van de mensen om hem heen. Grandier zal niet vechten tegen de valse beschuldigingen en tegen zijn vijanden, die geloven dat geweld in naam van het Christelijk geloof aanvaardbaar is. Grandier zal zijn tegenstanders zelfs vergeven en accepteert zijn lot met waardigheid. Grandier wordt verantwoordelijk gehouden voor het feit dat de zusters Ursulinen bezeten zijn van de duivel; hij zou bovendien samenzweren met de duivel en blasfemisch en onkuis zijn. Hij wordt daarbij veroordeeld tot publieke marteling en dood op de brandstapel. Grandiers dood wordt zo een verwerkelijking van de visioenen van Jeanne. Exorcist Barré geeft, als een soort Judas, een laatste kus aan Grandier, die zegt: “God, vergeef mijn vijanden.” Jeanne realiseert zich dat haar onbeantwoorde liefde voor Grandier de oorzaak was van haar bezetenheid.