Fragment

Synopsis Lear van Aribert Reimann

  1. Fragmentenchevron right
  2. Synopsis Lear van Aribert Reimann

Synopsis Lear

Eerste deel
Koning Lear wil zijn koninkrijk opdelen onder zijn
dochters Goneril, Regan en Cordelia. Wie hem het meeste liefheeft, krijgt het
grootste deel. Goneril en Regan proberen elkaar te overtreffen in de uiting van
hun liefde voor hun vader. Ze zingen in jachtige, beweeglijke tonen. Goneril en
Regan krijgen allebei een derde.

Cordelia wil hem liever in stilte liefhebben. Ze zegt niets. Lear ontsteekt
daarover in woede. De hertog van Kent probeert haar te beschermen. Hij wordt
verbannen. Cordelia zingt bijna stotterend dat ze de kunst van het gladjes
spreken niet verstaat. De koning van Frankrijk neemt haar liefdevol mee als
zijn koningin. Regan en Goneril noemen haar hun ‘ontaarde zuster’.

Gloucester en zijn zoon Edgar zien geschrokken aan wat er gebeurt, Gloucesters
bastaardzoon Edmund merkt spottend op dat vaders grote fouten kunnen maken. De
nar zegt dat de koning in feite twee dochters heeft verbannen, om de
derde te zegenen.

Goneril en Regan weten dat hun vader zwak is. Ze spannen samen, want als ze
rivalen zouden worden, zou een derde partij met hun macht weglopen.

De nar voorspelt dat ook Gloucester zich snel door zijn zoon Edmund belogen zal
worden. Edmund vertelt Edgar dat Edgar zijn vader Gloucester boos heeft gemaakt
en raadt hem aan snel weg te gaan.

Edmund geeft, na enig gespeeld verzet, een vervalste brief van Edgar aan zijn
vader Gloucester: daarin staat dat Edgar hoopt dat zijn vader sterven zal. Hij
zal dan kunnen heersen en de helft van zijn koninkrijk aan Edmund geven. Ook
beweert Edmund dat Edgar gepoogd hem te doden. Gloucester doet afstand van zijn
zoon Edgar.

Na een tussenspel zijn we in een paleis. Lear geniet van het feit dat de lasten
van het koningschap van hem afgevallen zijn. Wel vraagt hij zich af waarom zijn
dochters hem niet willen zien.

De verbannen Kent biedt zich in vermomming aan als dienaar van Lear.

Goneril en Regan beklagen zich over het gedrag van het gevolg van Lear. Ze
willen hem weg hebben uit hun paleizen. Kent, die hen heeft horen praten, wordt
gevangen gezet. De zusters nemen het heft in eigen hand, want hun echtgenoten
Albany en Cornwall zijn zwakkelingen.

Goneril dwingt haar vader om de helft van zijn gevolg weg te sturen. Ook Regan
steunt haar vader niet langer. Lear verliest zijn verstandelijke vermogens en
vervloekt zijn dochters. We horen flardjes van het begin van Beethovens Vijfde
Symfonie in de strijkers.

Er steekt een storm op. Kent, de nar en Lear worden buitengezet. De storm raast
over het land.Lear pt met de nar en Kent door de storm. Ze
proberen beschutting te vinden.

Na een tweede tussenspel horen we de stem van Edgar, de zoon van Gloucester.
Hij heeft zichzelf van zijn vaders woede kunnen redden door te vluchten en als
‘arme Tom’, een verwaarloosde krankzinnige rond te zwerven. Hij gaat de hut
binnen waar nu ook Lear, Kent en de nar aankomen. Lear vindt de ellende van de
storm een manier om de andere ellende te vergeten. Lear, de echte krankzinnige
en Edgar, de gefingeerde krankzinnige, ontmoeten elkaar.

We horen Gloucesters mannen naderbij komen. Gloucester herkent Edgar niet in de
waanzinnige arme Tom. Gloucester heeft zich aan Goneril en Regan onttrokken en
biedt Lear, de nar, Kent en Edgar onderdak in Dover, waar hij veilig zal zijn.
De nar loopt de andere kant op
Tweede deel

Cornwall, Regans echtgenoot, vertelt Edmund dat zijn
vader Gloucester gevangen is genomen. Hij had een brief bij zich waarin staat
dat de Franse troepen in Dover geland zijn. Edmund moet Albany gaan
waarschuwen. Cornwall hoopt intussen dat Edmund zijn gewillige dienaar zal
worden.

De gevangen Gloucester wordt voorgeleid. Cornwall steekt hem een oog uit, en
een dienaar die hem probeert te verdedigen wordt door Regan vermoord. Ze steekt
Gloucesters andere oog uit. Als hij hoort dat Edmund hem verraden heeft, roept
hij om Edgar. Cornwall, dodelijk verwond in het gevecht met de dienaar, sterft.

We zijn nu simultaan in Dover, waar Cordelia hoopt haar krankzinnig geworden vader
te vinden en in het paleis van Goneril waar Edmund zich aanbiedt als haar
dienaar. Goneril wil dat hij haar minnaar wordt en uiteindelijk de plaatsvervanger
van Albany.
Edgar komt op zijn zwerftochten de blind geworden
Gloucester tegen. Die vraagt de ‘gek van het moeras’ of hij hem naar Dover wil
brengen, waar hij van een klif af wil springen.
Albany vindt intussen dat zijn echtgenote Goneril te
ver gaat in haar gewelddadigheid en heeft ook opgemerkt dat er iets is tussen
Goneril en Edmund. Goneril is verheugd te horen dat Regan nu weduwe is: dat
maakt haar sterker en haar zuster zwakker. Ze is van plan haar zuster te
vergiftigen. Ze spoort Albany aan de Franse koning te verslaan.
Edgar brengt zijn blinde vader Gloucester zogenaamd
naar een klif en beweert dat ze bij de zee zijn, op een hoge rots. Hij laat
zijn vader springen waar helemaal geen klif is, om zo zijn leven te redden.
Edgar doet dan alsof hij iemand onderaan de klif is (oorspronkelijk zingt de
zanger dan weer in de tenorligging zodat Edgar suggereert iemand anders te zijn
dan de krankzinnige Tom). Hij beweert dat zijn blinde vader echt gevallen is,
maar die val overleeft heeft. Gloucester neemt zich voor zijn lot te dragen.
De krankzinnige Lear ontmoet de blinde Gloucester. Ze
herkennen elkaar. Mannen komen Lear halen om hem naar Cordelia te brengen.
Gloucester en Edgar gaan mee.
In het Franse kamp waakt Cordelia over Lear. Lear
begrijpt maar langzaam dat hij in de armen van zijn dochter ligt.
De machtsbeluste Edmund heeft Cordelia en Lear
gevangen gezet en verheugt zich over het feit dat zowel Regan als Goneril
verliefd op hem is. Hij zal ze tegen elkaar opzetten en koning van Engeland
worden. Cordelia en Lear gaan eensgezind naar het gevang.

Albany probeert zijn macht over Edmund te doen gelden, maar dat lukt niet.
Regan en Goneril maken ruzie: Regan sterft aan het gif dat Goneril haar gegeven
heeft.

Edgar daagt Edmund uit tot een duel en verwondt hem. Voordat hij sterft, bekent
Edmund dat hij Cordelia heeft laten wurgen in opdracht van Goneril. Goneril
ziet nu dat ze geen kant meer op kan: ze pleegt zelfmoord.

Lear komt aangelopen met in zijn armen de dode Cordelia. Hij sterft van
verdriet, nadat hij letterlijk geen woord meer uit kan brengen.