19:15 Gedicht: De zeedijken, van Christopher Levenson

De eerste mensen hier waren jutters, visservolk

dat zich onbezonnen wilde wreken op de zee