And the Oscar goes to...

De Oscars zijn afgelopen nacht weer uitgereikt. Filmrecensent Ab Zagt bespreekt de winnaars en de opvallende zaken.