Boek van de Week

Bob Kappen, van Athenaeum Boekhandel in Amsterdam, bespreekt het Boek van de Week: 'De schoonheid van weerbarstig proza', van Lydia Davis.