19:05 Gedicht: Nooit wordt iets zo ver vergeten, van Tsead Bruinja

nooit wordt iets zo ver vergetendat het niet meer kan worden bedachtals de herinnering kwijnt verdwijnt komtde verbeelding en schildert haar lach