19:05 Gedicht: Stadsdichten, van Ingmar Heytze

Zolang je maar geen loflied schrijft.Zolang je maar bereid blijft niet te zingen,maar te fluisteren als water-murmelenddoor de goten boven je hoofd, ruisendin de buizen onder onze voeten.