19:05 Gedicht: Voorspoken van Willem Wilmink

De boer schrok zich die avond lam:

een trein die door zijn weiland kwam

had hij gehoord