Poëzie: De wereld die wij willen, van Anton van Wilderode

"De wereld die wij willen draagt geen wapens,verdeelt zich niet in toegeruste legersmet het verbitterd bliksemen van leuzen."