7.15 Dianda Veldman, directeur van de Nederlandse Patiëntenfederatie, kijkt naar het nieuws

Dianda Veldman, directeur van de Nederlandse Patiëntenfederatie, kijkt naar het nieuws