8.15 SCP Directeur Kim Putters over 'Sociale stand van Nederland''

Iedere twee jaar brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een rapport uit over de sociale verhoudingen binnen Nederland. Directer Kim Putters vertelt over het laatste rapport dat vandaag verschijnt.