19:45u Liedcyclus - Ullmann, Sechs Lieder nr. 5 "Wie ist die Nacht ... "

Victor Ullman (1898-1944) is een tragische componist. Hij zwierf door Europa, op zoek naar nieuwe uitdrukkingsvormen, maar ook - als Jood - als een opgejaafde prooi. Daardoor is veel van zijn werk verloren gegaan. Zoals hij zelf verdween in de ovens van Auschwitz. We weten dat hij - onder invloed van Arnold Schoenberg - in ieder geval een liedcyclus heeft geschreven voor kamermuziek ensemble. Geert van Keulen heeft voor de Ebony Band een andere cyclus, die wel bewaard is gebleven, bewerkt voor deze combinatie. Met Barbara Kozelj. Het vijfde lied is een liefdesverklaring, tegen de achtergrond van de nacht, die gelijk staat aan de dood