19:45u Liedcyclus - Sechs Lieder van Victor Ullman, nr. 4 "Es schleppt mein Schuh"

prooi. Daardoor is veel van zijn werk verloren gegaan. Zoals hij zelf verdween in de ovens van Auschwitz. We weten dat hij - onder invloed van Arnold Schoenberg - in ieder geval een liedcyclus heeft geschreven voor kamermuziek ensemble. Werner Herbers heeft met zijn Ebony Band een andere cyclus, die wel bewaard is gebleven, bewerkt voor deze combinatie. Met Barbara Kozelj. In dit vierde lied een Schubertiaans tafereel van kou en verlatenheid, en wellicht een groene scheut van hoop