19:45u Liedcyclus - Ernste Gesänge van Eisler, nr. 3 "Verzweiflung"

Aan het einde van zijn leven gekomen - Eisler voltooide deze briljante cyclus een paar weken voor zijn dood, in 1962 - blikte de componist terug op zijn muzikale ontwikkeling. De invloeden van Schubert, Wagner, Schönberg (hij was diens beste leerling) versmolten in zijn zwanenzang. De liederen gaan over dood, herfst, hoop. Eisler was een DDR-man, maar inmiddels zwaar teleurgesteld over de verkwanseling van het socialistische ideaal. Het derde lied is een korte felle kreet van wanhoop. "Blijf kalm". Met Goerne en Ensemble Resonanz