19:45u Liedcyclus - Ernste Gesänge van Hanns Eisler, nr.2 "Traurigkeit"

Aan het einde van zijn leven gekomen - Eisler voltooide deze briljante cyclus een paar weken voor zijn dood, in 1962 - blikte de componist terug op zijn muzikale ontwikkeling. De invloeden van Schubert, Wagner, Schönberg (hij was diens beste leerling) versmolten in zijn zwanenzang. De liederen gaan over dood, herfst, hoop. Eisler was een DDR-man, maar inmiddels zwaar teleurgesteld over de verkwanseling van het socialistische ideaal. In het tweede lied komt de teleurstelling boven, en de vraag, waar ze gebleven zijn, die betere tijden ... ?