19:45u Liedcyclus - Cypressen van Dvorak, nr. 12

Hij was jong en verliefd. En dat vond zijn neerslag in de eerste liedcyclus die Dvorak schreef: Cypressen. Achttien liederen in totaal, in twee weken neergepend. Over dat hopeloze gevoel van verliefdheid waarbij je heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en vrees. In het 12e lied is een brief, verscholen tussen de bladzijden van een boek, het enige wat rest van een gelukkige tijd