19:45u Liecyclus - Cypressen van Dvorak nr.7 "O gouden roos, zo mooi"

Hij was jong en verliefd. En dat vond zijn neerslag in de eerste liedcyclus die Dvorak schreef: Cypressen. Achttien liederen in totaal, in twee weken neergepend. Over dat hopeloze gevoel van verliefdheid waarbij je heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en vrees. In het zevende lied wordt nog maar eens aan de roos een ode gebracht, die zoveel vertroosting heeft gebracht maar niet zonder doornen is ...