19:30u Het pleidooi van de luisteraar: Juditha Triumphans van Vivaldi

Iedere avond laat een luisteraar iets horen wat voor hem of haar van grote betekenis is. In dit geval het enige oratorium van Vivaldi dat bewaard is gebleven. Voor louter vrouwenstemmen. "Het mooiste en emotioneelste". Over een meisje dat in verzet komt, en een terreurdaad pleegt: ze onthooft de legeraanvoerder van de vijand