19:30u Het pleidooi - nieuwe cd van Mariam Batsashvili

Ze kwam zag en overwon. In 2014 won Mariam Batsashvili met overmacht het Liszt Concours in Utrecht. Als eerste vrouw in de geschiedenis van het concours. Nu brengt ze een cd met Early Transcriptions. Sporen van improvisatie en fantasie die de klassieke muziek door de eeuwen heen gekenmerkt heeft. Met een beeldschoon concert van Marcello dat Bach onder handen heeft genomen. Zo leerde hij het vak