De Vier Jaargetijden van Passaggio: Noard-Fryslân Bûtendyk

Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt een van Europa's grootste kwelders; Noard-Fryslân Bûtendyks. Het ruim 4180 hectare grote gebied met zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken is een eldorado voor flora en fauna. Jaarlijks rusten, broeden en foerageren hier meer dan een miljoen vogels. We zijn te gast bij Albert Wester, Opzichter bij It Fryske Gea.