De Vier Jaargetijden van Passaggio: Oostvaardersplassen

Op zoek naar bronstige edelherten! De Oostvaardersplassen vormen een natuurgebied van zo'n 5600 ha tussen Almere en Lelystad. Het gebied is ontstaan na de drooglegging van de Flevopolders en dus relatief jong. We wandelen met Bertwin Bergman, boswachter van Staatsbosbeheer