Peter Jan Wagemans

Het is dit jaar 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm huishield in de Lage Landen. In betrekkelijk korte tijd vernielden Calvinisten zoveel mogelijk beelden en interieurs van katholieke kerken. Uiteindelijk zou dit bijdragen tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog. Reden genoeg voor een herdenking met een nieuwe muziektheaterproductie: ‘Beeldenstorm, een Hoorspel voor een grote ruimte’. Peter-Jan Wagemans schreef de muziek.