Ab Zagt bespreekt de nieuwste films

Elke week bespreekt Ab Zagt twee nieuwe films. Deze week zijn dat de speelfilm The Personal History of David Copperfield en de documentaire A Night at the Louvre, Leonardo Da Vinci. 

Ab Zagt bespreekt de nieuwste films