Gedicht: Moeder, van Willem Elsschot

Gedicht: Moeder van Elsschot

Mijn moederken. Ik kan het niet verkroppen
dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten