19:05 Gedicht: De zojuist onteigende volkstuin, van Dick Hillenius

De zojuist onteigende volkstuin

(ten bate van groter nut: parkeerplaats

of de weg er heen)

bevatte nog allerlei moois

Gedicht: De zojuist onteigende volkstuin, van Dick Hillenius