Meer NPO

Speel mee met Beethoven Allegretto uit Symfonie nr. 7

Speel mee

19:05 Gedicht: Boutade van P.A. de Génestet

O land  van mest en mist, van vuilen, kouden regen,

      Doorsijperd stukske  grond, vol killen dauw en damp,

Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,

      Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp!

Gedicht: Boutade van P.A. de Génestet