Bach van de Week

Iedere week op zondagochtend kiest muzieksamensteller Frank de Munnik één van de werken van J.S. Bach als de Bach van de week.

Bach van de Week